صفحه ها
دسته
دوستان من
سایت مربیان و بازیکنان ایرانی
سایت باشگاههای معتبر اروپایی
سایت روزنامه های ورزشی
سایت باشگاههای کشور
سایتهای ورزشی
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 377303
تعداد نوشته ها : 1579
تعداد نظرات : 30
Rss
طراح قالب
GraphistThem268
برنامه کامل نهمین دوره رقابتهاى لیگ برتر فوتبال ایران اعلام شد. پس از انجام مراسم قرعه کشى رقابتهاى لیگ برتر برنامه کامل این مسابقات اعلام شد.

از نکات مهم این قرعه کشى مى توان به رویارویى استقلال و سپاهان در هفته اول رقابت ها اشاره کرد. تیم هاى فوتبال استقلال و پرسپولیس در شهرآورد سنتى پایتخت در هفته نهم رودرروى هم قرار مى گیرند. هفته نخست رقابت هاى لیگ برتر روزهاى ۱۵ و ۱۶ مرداد برگزار مى شود. برنامه این رقابت ها به شرح ذیل است:
هفته اول
مس کرمان- پرسپولیس
استقلال تهران- سپاهان
پیکان قزوین- مقاومت سپاسى
استقلال اهواز- ابومسلم خراسان
راه آهن شهررى- فولاد خوزستان
پاس همدان- استیل آذین
شاهین بوشهر- ملوان انزلى
صباى قم -تراکتورسازى تبریز
ذوب آهن - سایپا

هفته دوم
سپاهان - مس کرمان
پرسپولیس - استقلال اهواز
فولاد خوزستان - پیکان قزوین
ابومسلم خراسان -پاس همدان
ملوان انزلى- راه آهن شهررى
استیل آذین - صباى قم
سایپا - شاهین بوشهر
تراکتورسازى تبریز - ذوب آهن
مقاومت سپاسى- استقلال تهران

هفته سوم
مقاومت سپاسى- سپاهان
پاس همدان -پرسپولیس
پیکان قزوین - ملوان انزلى
صباى قم - ابومسلم خراسان
راه آ هن - سایپا
ذوب آهن - استیل آذین
شاهین بوشهر - تراکتور سازى تبریز
استقلال تهران - فولاد خوزستان
استقلال اهواز - مس کرمان

هفته چهارم
سپاهان - استقلال اهواز
پرسپولیس - صباى قم
سایپا - پیکان قزوین
ابومسلم خراسان - ذوب آهن
تراکتورسازى تبریز- راه آهن شهررى
ملوان انزلى- استقلال تهران
مس کرمان کرمان - پاس همدان
فولاد خوزستان - مقاومت سپاسى
استیل آذین - شاهین بوشهر

هفته پنجم
فولاد خوزستان - سپاهان
ذوب آهن - پرسپولیس
پیکان قزوین - تراکتورسازى تبریز
شاهین بوشهر - ابومسلم خراسان
استیل آذین - راه آهن شهررى
استقلال تهران - سایپا
صباى قم - مس کرمان
مقاومت سپاسى - ملوان انزلى
پاس همدان - استقلال اهواز

هفته ششم
سپاهان -پاس همدان
پرسپولیس - شاهین بوشهر
استیل آذین - پیکان قزوین
ابومسلم خراسان - راه آهن شهررى
تراکتورسازى تبریز- استقلال تهران
مس کرمان - ذوب آهن
سایپا - مقاومت سپاسى
استقلال اهواز - صباى قم
ملوان انزلى -فولاد خوزستان

هفته هفتم
ملوان انزلى - سپاهان
راه آهن شهررى - پرسپولیس
پیکان قزوین - ابومسلم خراسان
استقلال تهران - استیل آذین
شاهین بوشهر - مس کرمان
مقاومت سپاسى - ترا کتورسازى تبریز
ذوب آهن - استقلال اهواز
فولاد خوزستان - سایپا
صباى قم - پاس همدان

هفته هشتم
سپاهان - صباى قم
پرسپولیس - پیکان قزوین
ابومسلم خراسان - استقلال تهران
مس کرمان - راه آهن شهررى
استیل آذین - مقاومت سپاسى
استقلال اهواز - شاهین بوشهر
تراکتورسازى تبریز - فولاد خوزستان
پاس همدان - ذوب آ هن
سایپا - ملوان انزلى

هفته نهم
سایپا - سپاهان
استقلال تهران - پرسپولیس
پیکان قزوین - مس کرمان
مقاومت سپاسى - ابومسلم خراسان
راه آهن شهررى - استقلال اهواز
فولاد خوزستان - استیل آذین
شاهین بوشهر- پاس همدان
ملوان انزلى - تراکتورسازى تبریز
ذوب آ هن - صباى قم

هفته دهم
ذوب آهن - سپاهان
پرسپولیس - مقاومت سپاسى
استقلال اهواز - پیکان قزوین
ابومسلم خراسان - فولاد خوزستان
پاس همدان - راه آهن شهررى
استیل آذین - ملوان انزلى
صباى قم - شاهین بوشهر
تراکتورسازى تبریز - سایپا
استقلال تهران - مس کرمان

هفته یازدهم
سپاهان - تراکتورسازى تبریز
فولاد خوزستان - پرسپولیس
پیکان قزوین - پاس همدان
ملوان انزلى - ابومسلم خراسان
راه آهن شهررى - صباى قم
سایپا - استیل آذین
شاهین بوشهر - ذوب آهن
استقلال تهران - استقلال اهواز
مقاومت سپاسى - مس کرمان

هفته دوازدهم
شاهین بوشهر - سپاهان
پرسپولیس - ملوان انزلى
صباى قم - پیکان قزوین
ابومسلم خراسان - سایپا
ذوب آ هن - راه آهن شهررى
استیل آذین - تراکتورسازى تبریز
پاس همدان - استقلال تهران
مس کرمان - فولاد خوزستان
استقلال اهواز - مقاومت سپاسى

هفته سیزدهم
سپاهان - استیل آذین
سایپا - پرسپولیس
پیکان قزوین - ذوب آهن
تراکتورسازى تبریز - ابومسلم خراسان
استقلال تهران - صباى قم
ملوان انزلى - مس کرمان
مقاومت سپاسى - پاس همدان
فولاد خوزستان- استقلال اهواز
راه آهن شهررى - شاهین بوشهر

هفته چهاردهم
راه آهن شهررى - سپاهان
پرسپولیس - تراکتورسازى تبریز
شاهین بوشهر - پیکان قزوین
ابومسلم خراسان - استیل آذین
ذوب آهن - استقلال تهران
مس کرمان - سایپا
صباى قم - مقاومت سپاسى
استقلال اهواز - ملوان انزلى
پاس همدان - فولاد خوزستان

هفته پانزدهم
سپاهان - ابومسلم خراسان
استیل آذین - پرسپولیس
پیکان قزوین - راه آهن شهررى
استقلال تهران - شاهین بوشهر
تراکتورسازى تبریز - مس کرمان
مقاومت سپاسى - ذوب آهن
استقلال اهواز - سایپا
فولاد خوزستان - صباى قم
ملوان انزلى - پاس همدان

هفته شانزدهم
پیکان قزوین - سپاهان
پرسپولیس - ابومسلم خراسان
راه آهن شهررى - استقلال تهران
مس کرمان - استیل آذین
شاهین بوشهر - مقاومت سپاسى
استقلال اهواز - تراکتورسازى تبریز
ذوب آهن - فولاد خوزستان
پاس همدان - سایپا
صباى قم - ملوان انزلى

هفته هفدهم
سپاهان - پرسپولیس
استقلال تهران - پیکان قزوین
مقاومت سپاسى - راه آهن شهررى
استیل آذین - استقلال اهواز
فولاد خوزستان - شاهین بوشهر
تراکتورسازى تبریز - پاس همدان
ملوان انزلى - ذوب آهن
سایپا - صباى قم
ابومسلم خراسان - مس کرمان


منبع خبر : ایران اسپرت - http://www.iransport.net/News/asp/Detail_News.asp?id=52317دسته ها :
X